Træneren

Træneren – Sig fra! er et social- og undervisningsprojekt, der sætter fokus på det tabubelagte emne: Seksuelle overgreb mod børn og unge begået af tillidspersoner.

Dagligt udsættes børn og unge i hele landet for seksuelle overgreb. Projekt Træneren – Sig fra! sikrer med Micas unikke hjørnestens -metode at italesætte seksuelle overgreb i øjenhøjde med børn og unge.

Første del af projektet tog udgangspunkt i en dialogrejse til fem forskellige skoler på Fyn målrettet lærere og elever på 6. – 10. klassetrin. På baggrund af den succes og efterspørgsel, der fulgte med testvisning- erne, planlægger Mica ApS at starte anden del af Træneren – Sig fra!

Anden del af Træneren – Sig fra! skal være landsdækkende, hvor målet er at nå ud til minimum 25.000 elever via dialogrejsen.

Herudover skal et team af frivillige sociale ambassadører etableres. De frivillige ambassadører har selv oplevet overgreb og kan tilbyde erfaringsbaseret rådgivning.

Ydermere produceres et stærkt undervisningsmateriale bestående af lærervejledning, opgaver og film på dvd. Materialet distribueres ud til alle skoler i Danmark ledsaget af en stor online portal på Red Barnets hjemmeside. Dette gør projektet tilgængeligt for over 300.000 elever landet over.