Træneren2

Evalueringen af projekt Træneren – Sig fra! bliver foretaget af eksterne analyseselskaber som en del af Hjørnestensmetoden.

I første del af projekt Træneren – Sig fra! blev den eksterne analyse af dialogrejsen på de fem skoler i Odense foretaget af det eksterne analyseinstitut MEGAFON.

I anden del af projekt Træneren – Sig fra! vil MEGAFON endnu engang blive benyttet, denne gang i tæt samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.

For at sikre en troværdig undersøgelse af projektets gennemslagskraft og indvirkning på målgruppen gennemføres minimum 150 interviews med skolelærere og 1000 interviews med elever repræsentativt fordelt på kommuner, skoler, klassetrin og køn.

Qua Danmarks statistik samt tal fra Rigspolitiet vil det ydermere være muligt at måle, hvorvidt der i de efterfølgende år forekommer en stigning i anmeldte sager om seksuelle overgreb mod børn. Det er ligeledes hensigten at kontakte 15 udvalgte kommuner ved årsskiftet 2014/2015 og 2016/2017 for at få et indblik i antallet af indberetninger.