DSP_3

Projektet Sig det som det er! bryder tavsheden omkring vold, psykisk sygdom og alkoholmisbrug i familien.

Sig det som det er! er et social- og under-visningsprojekt, der i et tæt samarbejde mellem Mica ApS og Red Barnet, sætter tabuiserede emner på dagsordenen.

Når emner som vold, psykisk sygdom og alkoholmisbrug er hverdag for en familie, kan det være svært at tale om. Det kan have negative konsekvenser for de mange børn og unge, der vokser op i dysfunktionelle familier.

Ved en landsdækkende dialogrejse går man i en direkte dialog med eleverne. Tabuerne brydes og myterne aflives under skolens trygge rammer.

Dialogen tager udgangspunkt i en stærk kortfilm. Med kortfilmen bliver emnet håndgribeligt for børn og unge. Samtidig eksemplificeres den smerte en familie oplever, når tabuerne er virkeligheden og del af den normale hverdag.

Ramte børn og unge får mulighed for at træde tilbage fra deres tilværelse og observere de problematikker, der er en del af deres egen hverdag. Samtidig får alle elever en forståelse af de tabubelagte emner.

Se materiale og film til projekt Sig det som det er! ved at følge nedentående link.