På en rejse rundt i landets 98 kommuner har et hold af specialiserede fagfolk og unge, der har personlig erfaring med emnet, skabt en dialog med 6.-10.-klasser landet over.

Dialogrejsen udemærker sig ved at have en stærk kortfilm med. Igennem iscenesættelse af de svære emner i et fiktivt univers får eleverne et udgangspunkt for en åben dialog. Kortfilmen giver anledning til mange spørgsmål og provokerer til debat.

Efter fremvisning af filmen giver et hold af specialiserede fagfolk et relevant og opsamlende oplæg til eleverne. På denne måde tages der hånd om en efterfølgende debat. Herudover fortæller en voksen, der selv er vokset op i et dysfunktionelt hjem, om egne oplevelser. En voksen, som har overkommet den traumatiserende oplevelse og nu fungerer som et eksempel på, at det er muligt at stå frem og tale frit.

En anden stor del af dialogrejsen går ud på at klæde lærere, undervisere og øvrigt skolepersonale på til at håndtere de svære situationer, der kan opstå, når en elev vokser op i et hjem med vold, psykisk sygdom eller alkoholmisbrug.

Undervisningsmaterialet, der er udviklet i samarbejde med Red Barnets specialister, giver lærerne redskaber til at bygge videre på projektet og skabe rammerne for, at projektet bliver en integreret del af undervisningen.