Kuno_299x165[1]

Mica ApS har udviklet et netværk af stærke samarbejdspartnere, heriblandt en række eksperter, som udgør en værdifuld ressource i forhold til gennemførelsen af projektet.

Jeg blev som fagperson inden for området seksuelle overgreb mod børn og som repræ-sentant for en børneorganisation, der har særlig fokus på udsatte børn, inviteret med til at udarbejde kampagnematerialet til Træneren og deltage i dialogrejsen rundt på fem forskellige folkeskoler på Fyn.

Det blev tydeligt for mig, at Træneren har en utrolig gennemslagskraft og troværdighed. For det første er det en utrolig styrke, at der er produceret en fængslende kortfilm i fiktionsform, som indeholder alle de væsent-ligste faglige budskaber. Filmen fungerer som øjenåbner i forhold til emnet, og med filmen som fælles forståelses-platform er det lettere at introducere de mere faglige aspekter i undervisning og dialog med de unge.

For det andet styrken af de troværdige vidnesbyrd fra ofrene. ”Et ægte voksent menneske” der tør stå frem på dialogrejsen og gøre ”offer-identiteten” menneskelig, nuanceret og nærværende.

For det tredje det trykte materiale til brug for læreren, som hurtigt kan blive klædt på til at tage temaet op, dels kan se hvordan dette kan integreres i årets læseplan, så emnet ikke bliver noget ekstra, der skal lægges til, men indgår som et element i årets plan- lægning.

Når vi skal behandle så følsomme og tabubelagte emner som f.eks. seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi kommunikerer budskaber ad så mange kanaler som muligt, for at nå ind til hjertet og følelserne hos de børn og unge som har brug for viden, indsigt, håb og handlemuligheder i forhold til deres egen situation eller den situation, som de ved deres gode ven eller veninde befinder sig i.

Tilsvarende er det også vigtigt, hvis vi vil have lærerne i grundskolen til at kaste sig ud i et emne, som er så følelsesladet og tabubelagt, at de får leveret en samlet pakke med materiale, der kan motivere og engagere de unge, samtidig med at det faglige indhold er på plads og let kan integreres i årets læseplan.

Jeg er derfor utrolig glad for, at Mica nu vil lægge kræfter i projekt Træneren – Sig fra! efter samme skabelon som testen af dialog-rejsen på Fyn og deres succesfulde projekt Limboland og derved få sat fokus på tabuet om seksuelle overgreb på børn og unge.

Med mine erfaringer er jeg sikker på, at projektet Træneren – Sig fra! vil få en enorm gennemslagskraft over for målgruppen.

Med venlig hilsen
Kuno Sørensen
Psykolog & programkoordinator
Red Barnet