JanDarfelt[1]

Mica ApS har udviklet et netværk af stærke samarbejdspartnere, heriblandt en række eksperter, som udgør en værdifuld ressource i forhold til gennemførelsen af vores projekter.

Danmarks Idrætsforbund indgik i 2009 et samarbejde med Carsten Holst, Globus ApS, og Instruktør Lars Kristian Mikkelsen omkring produktionen af kortfilmen Træneren. Filmen er en historie om en sports-træners seksuelle overgreb mod en dreng på holdet.

Arbejdet med forebyggelse af seksuelle krænkelser er ofte svært, da emnet er tabubelagt. Det kan derfor være meget svært i skriftlig form eller ved foredrag og lignende at nå modtagerne med de bud- skaber, viden og holdninger som idrætsorganisationen gerne vil. Med sam- arbejdet om fiktionsfilmen Træneren har vi oplevet, at vi for det første er nået ud til de unge, som vi tidligere havde meget svært ved at nå. Samtidig kan vi også konstatere, at vi med fiktionsfilmen som kommunikationsform har langt lettere ved at skabe forståelse om emnet.

Endelig kan vi se, at filmen meget let skaber basis for debat mellem unge og voksne, træner og udøver, forældre og børn. Fiktionsfilmen overhaler pjecer, foredrag, artikler og andre oplysningsmedier med mange længder, idet emnet gennem historien bliver virkeligt og nærværende for alle parter.

I Danmarks Idrætsforbund er vi meget tilfredse med udsigten til projekt Træneren – Sig fra!, som vi oplever, kan bidrage væsentligt til det samlede forebyggelses-arbejde omkring seksuelle krænkelser og pædofili.

Tillige er vi meget glade for samarbejdet med Mica ApS. Vi har oplevet professionalisme, høj faglighed og en fantastisk god og flot filmet film.

Med venlig hilsen
Jan Darfelt
Specialkonsulent
Danmarks Idrætsforbund