henny_ny

Mica ApS har udviklet et netværk af stærke samarbejdspartnere, heriblandt en række eksperter, som udgør en værdifuld ressource i forhold til gennemførelsen af projektet.

Det har været et privilegium at blive inviteret til at deltage i kampagnen Sig det som det er! på skoler i henholdsvis Grænå, Rosmus og Aarhus. Vi anbefaler dette meget vedkommende og vigtige projekt til landets kommuner og skoler.

IOGT Rådgivning Aarhus er en del af den frivillige organisation IOGT Danmark.
IOGT Rådgivning Aarhus startede i 2007, i samarbejde med Aarhus Kommune, samtalegrupper for børn og unge hvis forældre drikker for meget. Hensigten med disse grupper er, at børn og unge får et frirum, hvor de kan komme og tale med andre børn og unge om de problemer, de er oppe imod. Hver gruppe ledes af to voksne gruppeledere, som samtidig søger at give børnene/de unge en faktuel viden om alkoholproblemer. Aarhus Kommune valgte efter tre år at stoppe den økonomiske støtte til arbejdet, men henviser stadig børn og unge til vore grupper.

Vi anser Sig det som det er! for en rigtig god metode til at formidle viden om konsekvenser og belastninger for det enkelte familiemedlem, når der drikkes for meget alkohol i en familie.

Vi er af den opfattelse, at metoden fanger eleverne på en god måde og at den sætter gang i en interesse for emnet. Dette viser eleverne ved at stille relevante spørgsmål til filmen og oplægsholderen. Det udleverede materiale om emnet er et fint udgangspunkt for skolens lærere at arbejde videre med.

I forbindelse med den nye skolereform og heldagsskole er der nogle visioner om at inddrage erhvervsliv og frivillige foreninger i undervisningen. Vi anser dette projekt for en relevant måde for skoler og kommuner at føre disse visioner ud i livet.

Vi håber meget for Mica ApS, men ikke mindst for de mange berørte børn, at materialet vil blive godt modtaget på skoler og i kommuner. Vi er naturligvis meget interesseret i igen at stille op med vores viden og erfaring.

Venlig hilsen
Henny Fischer
Daglig Leder

og

Line Leerbæk
Gruppeleder stud. Psych