Allan-Jonas

Mica ApS har udviklet et netværk af stærke samarbejdspartnere, heriblandt en række eksperter, som udgør en værdifuld ressource i forhold til gennemførelsen af projektet.

Med sin dialogrejse har Mica ApS været med til at nedbryde tabuet omkring at vokse op i en familie med alkoholproblemer.
Dialogrejsen har løst opgaven på en særlig god måde, idet fokus ikke udelukkende har ligget på de udsatte familier, der har et særligt voldsomt og synligt problem.

Alt for mange børn vokser op i familier, hvor alkohol ødelægger relationerne mellem forældre og barn, men de fleste børn har svært ved at tale om deres oplevelser hjemme.

Vi voksne omkring børnene, har et ansvar for at hjælpe med til, at de kan sætte ord på og turde fortælle om smerten ved at blive svigtet af forældre, der drikker for meget.

Fra www.hope.dk giver vi stående klapsalver til Mica ApS for det fantastisk flotte arbejde I gør og håber at jeres dialogrejser kommer ud i hele landet.

Med venlig hilsen
Allan Jonas
Projektleder Alkohol & Samfund