Karen Bak Andersen_2138031358

Mica ApS har udviklet et netværk af stærke samarbejdspartnere, heriblandt en række ambassadører, som udgør en værdifuld ressource i forhold til gennemførelsen af projektet.

Thyborøn Skole, Ambassadørskole for Red Barnet, siger tak for en medrivende film og efterfølgende dialog om “Den Store Prøve” og alkoholmisbrug i familien.

Mica ApS ramte målgruppen med deres meget rørende, barske og medrivende film ”Den Store Prøve” med det vigtige budskab. Alle 70 elever fra 6.- 8. klasse sad helt stille under både film og Michelle Hansens (”Blodets Bånd”, TV2 dokumentar, red.) efterfølgende fortælling om egne oplevelser!

Det gjorde dybt indtryk på os alle og vi håber at have været med til at være øjenåbner for både elever og øvrige kolleger på skolen. Efterfølgende har lærerne haft omfattende diskussioner om emnet og hvorledes man forholder sig professionelt til de elever, der har tilsvarende oplevelser derhjemme.

Elevudtalelser fra 8.b.:

– Jeg synes, at filmen var meget realistisk og jeg følte, at de næsten skabte en helt ny genre. Foredraget var utroligt spændende, og jeg har ikke et sekund fortrudt, at jeg deltog. Stof til eftertanke og meget interessant.

– For mig var det både positivt men også hårdt, da jeg kender en, der er i nogenlunde samme situation. Men netop derfor var det meget godt at være med.

- Filmen var god, men jeg synes, at Michelle Hansens egenberetning gjorde mest indtryk.

- Jeg synes, arrangementet var godt og lærerigt. Det gav mig et godt indblik i, hvad et alkoholmisbrug er og hvordan det påvirker familien. Det påvirkede mig helt ind i hjertet og jeg gik eftertænksom hjem.

- Jeg synes, at det var et meget spændende foredrag og man blev meget klogere på, hvordan det er at vokse op med forældre, der drikker og er ligeglade. Meget stærk film og efterfølgende fortælling.

- Filmen gav mening og var realistisk. Da jeg hører foredraget, var det første jeg tænkte på en af mine gode venner, som har alkoholramte forældre.

———

I har dermed ramt helt plet, med jeres dialogrejse og undervisningsmateriale.

Venlig hilsen

Karen Bak Andersen
Skolebibliotekar & arrangementskoordinator
Thyborøn Skole