Loftet003

At miste mor eller far er et ubærligt tab for børn og unge. De har derfor brug for hjælp til at bearbejde deres sorg.

Ifølge en opgørelse af organisationen Børn, Unge & Sorg oplever cirka 80.000 børn og unge hvert år, at en af deres forældre rammes af kritisk sygdom og cirka 70.000 børn og unge har mistet en eller begge deres forældre.

Sorg, som følge af tab, kan og vil ramme alle. De, der allerede er ramt af sorg, forsøger ofte at holde smerten for sig selv, hvilket på sigt kan føre til nedtrykthed, ængstelighed og selvmordstanker.

I zonen mellem den akutte psykologhjælp, der tilbydes ramte børn og unge og den krævende selvstændige opsøgning af hjælp, er der brug for et oplysningsspor, der informerer børn og unge om sorg på en inkluderende måde.

Mica ApS ønsker at give børn og unge brugbare redskaber til at bearbejde sorg. Processen vil samtidig klæde lærere og pædagoger bedre på til at tackle børn og unges sorg. Dette vil samtidig styrke børn og unge til at åbne sig overfor kammerater og tale om det svære tab og sorgen.

I en undersøgelse fra Egmont Fonden og Mandag Morgen gives et indblik i, hvordan sorg ser ud med børn og unges øjne. Den kan læses i nedenstående link.