DSP ekstra1

Skilsmisser har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for familien. Børnene er i ligeså stor krise som forældrene, men glemmes ofte i mors og fars skænderier.

I Danmark bliver et stigende antal børn påvirket af skilsmisse. Ifølge en artikel fra Politikken var der i 2012 15.709 skilsmisser, cirka 1.000 flere end gennemsnittet i perioden 2008-2011. Det vil altså sige, at alene i 2012 har cirka 26.700 børn været berørt af en skilsmisse.

Når et barn eller ung bliver glemt under forældrenes ofte stormfulde skænderier, har det omfattende konsekvenser. Familiens trygge fundament rykkes brat op ved roden og det kan resultere i en negativ forandring hos barnet. Barnet kan blandt andet opleve koncentrationsproblemer, indlærings-problemer, søvnproblemer og problemer i relation til social omgang med sine kammerater.

Vores formål er at tage hånd om de mange børn og unge, der bærer på en tung byrde og bekymring, når mor og far ikke kan enes. Vi vil åbne op for emnet i klasseværelset, så alle får en forståelse af problematikken og tilbyde værktøjer til at håndtere krisen i hjemmet.

I nedenstående link sætter børnepsykolog og forfatter Margrethe Brun Hansen fokus på nødvendigheden af at gå i øjenhøjde med barnet og tale om de store følelser.