Mica ApS ønsker fortsat at bryde tavsheden omkring tunge emner og ved hjælp af Hjørnestensmetoden italesætte tabuer i øjenhøjde med børn og unge.

I kraft af vores erfaringer med de tre emner vold, psykisk sygdom og alkoholmisbrug kan vi se, at det er muligt at gøre en stor forskel i hverdagen for danske børn og unge. Desværre er der stadig en del tabuer og udfordringer, der kan være svære at tale om og håndtere for børn og unge.

Derfor vil vi kort præsentere vores forslag til nye tematikker, som vi, i samarbejde med førende eksperter i børns trivsel, vurderer, er de mest presserende emner.

Emner, der fortsat mangler at blive belyst og italesat, og som vi mener egner sig til at blive behandlet via Hjørnestensmetoden, hvorved de kvalificerer sig som egnede kandidater til projekt Sig det som det er!.

Vi håber, du vil tage dig tid til at læse om emnerne i kolonnen til venstre.