DSP 4

Angst er en af de mest almindelige psykiske lidelser i Danmark. Trods dette er det svært at slå hul på det tabu, der omgiver lidelsen.

Ifølge fagbladet Børn&Unge anslås det, at cirka 60-100.000 børn mellem 7-17 år i Danmark lider af angst. Mange af disse børn får ikke den rette hjælp, da de ikke passer ind i behandlingssystemets kasser. Angste børn er ofte velopdragne og generer ikke andre. De er derfor lette at overse, fordi de ikke vækker opsigt. De er ganske enkelt bange for at gøre opmærksom på sig selv.

Ifølge Angstforeningen er angst, herunder separationsangst hos mindre børn og social ængstelighed hos større børn, et normalt fænomen. Grundet en manglende oplysningsgrad i samfundet, er der dog en tendens til at patologisere fænomenet.

Denne mangel på oplysning betyder ofte, at folk med psykiske lidelser isolerer sig og undgår samtale eller behandling.

Vi vil belyse emnet i sådan et omfang, at berøringsangsten om emnet forsvinder. De mange børn, der gemmer på deres lidelse vil derved vide, at de ikke er alene om deres følelser og de kan opnå en forståelse fra deres kammerater.

I nedenstående link kan en personlig beretning om livet med angst læses.