Integrationsspørgsmål fylder store dele af den politiske debat og præges af en hård tone. Projekt Limboland forsøger at komme denne hårde tone til livs.

Integrations- og undervisningsprojektet Limboland sætter fokus på integration og nedbrydning af fordomme. Projektet italesætter problemstillingen med henblik på, at danskere med anden etnisk baggrund end dansk sikres en bedre stemme i integrations-debatten og dermed får forbedrede muligheder i samfundet.

Projektet havde sin begyndelse i 2010, hvor en dialogrejse på danske folkeskoler fandt sted. I kølvandet på denne succes og efter et ønske om at nå endnu bredere ud til målgruppen, udvides projektet nu til at omfatte offentlige institutioner som biblioteker og ungdomsuddannelser.

Med den Robertvindende film Limboland bliver emnet taget op på en ny og innovativ måde, der muliggør en god og stærk debat, med afsæt i filmen.

Derudover inviteres der til debat ledet af et hold bestående af medvirkende fra filmen, repræsentanter fra projektledelsen, lokale beslutningstagere og andre unge.