logo

Som afrunding af projektet benyttes Det Informationsvidenskabelige Akademi som ekstern analyseenhed, der skal sikre en gennemgående kvalitet af projektets evaluering.

Evalueringen af projekt Limboland udarbejdes af Det Informations-videnskabelige Akademi‏ (IVA).

IVA arbejder med information under en kulturel forståelse. De ønsker gennem uddannelse og forskning i informations-videnskab og kulturformidling indtil højeste niveau at skabe optimale forbindelser

mellem viden og samfund og mellem mennesker og oplevelse.