limboland-art1

En dialogrejse skal danne rammen om en fornyet integrationsdebat med filmen Limboland i centrum.

Under dialogrejsen fremvises den Robertvindende film Limboland med en efterfølgende debat. Debatten igangsættes af medvirkende skuespillere fra filmen samt lokale beslutningstagere. Derved skabes et godt udgangspunkt for en saglig og involverende debat. Debatten skal blandt andet give de unge redskaber til at debattere ”hvornår er jeg dansk?” og sikre en positiv tone i integrationsdebatten fremover.

Filmen fungerer som en øjenåbner og provokerer til at drøfte, hvordan et rigt samfund behandler sine afvigere. Frygten for de “fremmede” vokser dag for dag. Denne film udfordrer vores og samfundets ofte

overfladiske vurderinger og stereotype billeder af de fremmede.

Ydermere er det vores vision, at dialogrejsen på sigt skal give grobund for at danne et integrationsråd bestående af unge. De skal medvirke til at udarbejde initiativer til at nedbryde fordomme og tabuer samt skabe forståelse for andre kulturer og befolknings-grupper. Med integrationsrådene vil der bygges bro mellem unge, institutionerne og lokalsamfundet.