Hasnæs

I forbindelse med vores besøg på Frederiksværkskole den 5. maj 2014 bragte Halsnæs Avis nærværende artikel.

Skolerne i kommunen havde på forhånd udtrykt stor interesse for deltagelse i Sig det som det er! Der var derfor stor opbakning og interesse omkring besøget på Frederiksværk Skole.

Journalist Stine Louise Ringheim besøgte, i forbindelse med Mica ApS’ besøg i kommunen, Halsnæs Alkoholambulatorium, der bifaldt initiativet i Halsnæs og udtrykte at der var stort behov for projekter som Sig det som det er!.