1

Fagbladet Folkeskolen.dk bragte torsdag den 27. juni 2013 nedenstående anmeldelse af Mica filmen Den Perfekte Middag.

Red Barnet har udgivet første del af en serie på tre, ”Sig det som det er!” Som titlen antyder, er temaet tabuemner, og hvad der kan gøres for at bryde disse tabuer.

Denne første del af Red Barnets kampagne har fokus på vold i familien, og den består af en 30 minutter lang videofilm og en trykt lærervejledning. Desuden kan elevaktiviteter findes på Red Barnets hjemmeside.

Filmen viser med al ønskelig tydelighed, hvilke konsekvenser i form af isolation og ensomhed volden har. Vi følger den velstillede familie, hvor facaden er fin og fejlfri, mens bag hoveddøren er billedet et helt andet. Børnene må ikke tage kammerater med hjem, farens voldelige temperament koger over ved den mindste anledning, og så er der vold på dagsordenen. Da volden ved et uheld får følger for faren, og han ender på hospitalet, letter stemningen i hjemmet betydeligt, indtil han igen træder ind ad døren.

Vold avler vold, og det viser sig da også, at farfaren, der som den eneste forsøger at få tavsheden brudt, selv har slået faren, og det gives som forklaring på farens voldelige tendenser.

Hver femte unge i danske 8.-klasser har været ude for fysisk eller psykisk vold, så det giver rigtig god mening at bidrage til at bryde tavsheden. Dog skal emnet behandles varsomt, og denne film er ikke velegnet som tilfældig vikarmateriale. Filmen skal forberedes med klassen, og under visningen skal der være en lærer til stede, som kan tage vare på eventuelle reaktioner fra berørte elever.

Filmen skal efterbehandles, og her giver elevaktiviteterne gode forslag til både gruppearbejde og individuelle opgaver. Der tages udgangspunkt i filmens tematik og opbygning, så faglig læsning kommer på banen. Desuden bidrager aktiviteterne til tværfaglighed og opfyldelse af Fælles Mål i flere fag.

Alt i alt er det et fint bidrag til at bryde tavsheden om vold i familien. Jeg glæder mig til, at de to næste dele af materialet udkommer.

Af: Gitte Ullstad