Metoden er vores vision for, hvordan et succesfuldt social- og undervisningsprojekt bygges op og er et udtryk for hvilken filosofi, der ligger til grund for Micas projekter.

For at forklare de grundlæggende aktiviteter, projekterne støtter sig op ad, tages der udgangspunkt i Hjørnestensmetoden.

Når man før i tiden byggede huse, lagde man, som den første del af fundamentet, fire hjørnesten. Robuste stenblokke, der tjente det formål at skabe strukturel stabilitet i bygningen. Således bygger vores metode også på fire hjørnesten:

• Fiktionsfilm
• Undervisningsmateriale
• Dialogrejse
• Ekstern evaluering

Fiktionsfilmen giver problemstillingen et fiktivt univers, hvilket gør emnet hånd- gribeligt og eksemplificerer den smerte, man som offer oplever, når tabuerne bliver til virkelighed.

Undervisningsmaterialet støtter herefter op om filmens faglighed og gør materialet tilgængeligt og håndterbart for lærere og elever, som kan inddrage problemstillingen i undervisningen.

Dialogrejsen gør projektet tilgængeligt for skoler i hele landet og italesætter de tabuiserede emner i samarbejde med fagfolk og sociale ambassadører.

Den eksterne evaluering samler op på projekterne samt evaluerer projekterne løbende, således at projektet kan optimeres undervejs og kvaliteten løbende sikres.